chrupcia

329 tekstów – auto­rem jest chrup­cia.

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wa­liz­ka już od pra­wie dwóch miesięcy stoi w po­koju i ja­koś nie za­powiada się, żebym ją scho­wała. Ludzie się trochę dzi­wią i py­tają czy gdzieś się wy­bieram.. czy wy­jeżdżam..
A [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2018, 18:56

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wie­dział pan, że zimą na­wet ka­wa z auto­matu sma­kuje lepiej?
Miłe słowo og­rze­wają ser­ce inaczej niż latem..
A uścisk spra­wia, że już nie jest Ci tak zimno..
Bo ogólnie zimą dużo rzeczy wy­daje się być gor­sze, ale sztuką jest on­dna­leźć coś co spra­wi, że poczu­jemy się szczęśliwi. 

list
zebrał 3 fiszki • 9 lutego 2018, 18:11

Cza­sami tracę juz nadzieje, a po­noć ona zaw­sze trwa do końca .. 
Cza­sami boję się jut­ra, bo ono nie zaw­sze przy­nosi ra­dość i bu­kiecik róż..
Cza­sami po­mimo słońca ogar­nia mnie mrok.
To co w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 stycznia 2018, 08:26

Do pana J

Pa­nie J
Już nic nie ro­zumiem..
Nie ro­zumiem co kry­je się za słowem przy­jaźń, wsparcie..
Czy to wszys­tko coś znaczy?
Gu­bię się, bo nig­dy nie wie­działam, że za­wiodę się na ludziach, którzy by­li ... doskonali... [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 25 października 2017, 22:04

Do Pana J

Pa­nie J 
Ludzie tak wiele nie ro­zumieją.. Do nich tak wiele nie dociera..
Chciałabym zniknąć i pójść gdzieś gdzie zos­tanę zro­zumiana, do ko­goś kto zro­zumie mo­je obawy.
Oni ocze­kują, że będę ich ro­zumieć, oni chcą, żebym im przy­taki­wała, a kiedy te­go nie ro­bię wy­buchają jak bom­ba niszcząc prze­de wszys­tkim mnie..
Pa­nie J bra­kuje mi zrozumienia...
Bo chy­ba się z ni­mi nie pot­ra­fię dogadać.. 

list
zebrał 1 fiszkę • 24 października 2017, 13:05

Do Pana J

Pa­nie J
Myślę, że życie byłoby piękniej­sze gdy­byśmy pot­ra­fili zachwy­cać się ty­mi drob­nos­tka­mi. Pa­miętać o tych, którzy są przy nas zaw­sze, kiedy świeci słońce, pa­da deszcz, a na dworze sza­leje burza..
Gdy­byśmy tak tylko [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2017, 22:25

Do Pana J

Pa­nie J
Jest ta­ka piękna je­sien­na po­goda, praw­dzi­wa złota jesień..
Jes­tem os­tatnio bar­dzo zmęczo­na, ale szczęśli­wa.
Za niedługo zno­wu wy­jeżdżam, da­leko tam gdzie szczęście sięga nieba..
Może i Ty tam będziesz?
Pta­ki dzi­siaj ra­no mi wyśpiewały, że się wybierasz..
To by była miła niespodzianka..
Kończę pa­nie J, bo wzy­wa mnie świat i je­go pięknego.
Słoneczne­go dnia 

list • 17 października 2017, 14:25

Do pana J

Pa­nie J
Tęskno mi..
Do ciepłych po­ranków, je­ziora i nieuda­nych omletów..
Ciągłych planów i ad­re­nali­ny..
Tęskno mi za przy­godą od której się uzależniłam
Py­tał pan co u mnie..
U mnie bez zmian.. Deszcz cichut­ku uderza w [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 10 października 2017, 19:02

Do Pana J

Pa­nie J 
Ludzie mi mówią, że jes­tem go­towa na miłość..
Ludzie mi mówią, że szczęście jest blisko..
A ja tworzę swo­je szczęście..
Zaczęłam ro­bić to co kocham.
Tak wielu ludzi pow­tarzało zaw­sze : Rób to co kochasz, jed­nak ja nig­dy nie wie­działam co tak nap­rawdę kocham..
Te­raz już wiem i jes­tem szczęśliwa...
I da­lej nie wiem czy ludzie mówią prawdę czy po pros­tu kłamią..
A pan jest gotowy? 

list
zebrał 3 fiszki • 7 października 2017, 22:37

Do Pana J

Wi­tam Pa­nie J
Zatęsknił pan za mną?
Czy wykręca pa­na już z tęskno­ty?
Bo ja os­tatnio wpadłam w rutynę..
Chleb ra­zowy z paszte­tem po­pijam gorzka kawą z mlekiem.
Biegnę ra­no na auto­bus i marzę, żeby [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 6 października 2017, 08:24

chrupcia

http://marzenia-sa-dla-nas.blogspot.com

Zeszyty
  • życie – Wszys­tko co nam tak blis­kie, ale również tak da­lekie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 lutego 2018, 22:11chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do pa­na J 

13 lutego 2018, 20:51yestem sko­men­to­wał tek­st Do pa­na J 

13 lutego 2018, 11:52chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do pa­na J 

13 lutego 2018, 11:33giulietka sko­men­to­wał tek­st Do pa­na J 

12 lutego 2018, 18:56chrupcia do­dał no­wy tek­st Do pa­na J 

11 lutego 2018, 13:00chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

10 lutego 2018, 16:07Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

10 lutego 2018, 10:58yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

9 lutego 2018, 18:11chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Pa­na J 

30 stycznia 2018, 12:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]