chrupcia

346 tekstów – auto­rem jest chrup­cia.

Ode mnie

Do Ciebie
Trochę się pogubiłam.
W życiu.
W uczu­ciach.
W czynach.
Trochę nie wiem kim jes­tem i jak sma­kuje szczęście.
Ten rok nie zaczął się tak jak chciałam, a słowa in­nych os­tatnio nie pachną fiołkami, [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2019, 23:27

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J
Przyz­wyczaiłam się do zim­nych dni
Błota
I bra­ku Ciebie
Śnieg przyk­rył ścieżki, który­mi często chodziłam więc dla­tego tak często się gu­bię
Gu­bię się też w swoim życiu.
Bez Ciebie jest tak [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 13 grudnia 2018, 12:41

Do Ciebie

Mój Drogi
Pier­wsze wrażenie nig­dy mi wychodziło, zaz­wyczaj ono było złe.
I da­lej mi ono nie wychodzi.
Kiedy ko­goś poz­naję zaw­sze zro­bię coś głupiego, al­bo się uśmie­chnę za sze­roko. al­bo się pot­knę i uderzę [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 24 listopada 2018, 21:14

Zgubione uczucie

Łat­wo Ciebie zgu­bić w tym chaosie istnienia
Naj­pierw gu­bię twój głos wśród tak wielu dźwięków
Już nie pa­miętam tej bar­wy, która była mi tak bliska
Ty­sięce uśmiechów i twój wśród nich po­mału zni­kający
Oczy które [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 listopada 2018, 11:42

Do Ciebie

Do Pa­na J 
Tak bar­dzo byłeś mi blis­ki, że za­pom­nienie o To­bie jest trud­niej­sze niż myślałam..
Na­wet stos kar­tek o roz­wo­ju człowieka nie po­magają, bo cały czas pamiętam.........
Twój uśmiech, kiedy pat­rzyłeś na mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2018, 22:06

Do Ciebie

Do Pa­na.........
Gdy­by naiw­ność była mie­rzo­na w ja­kieś jed­nos­tce pew­nie w tym mo­men­cie przek­roczyłabym wszelką normę.
Pew­nie czuj­nik krzyczałby w niebo głosy.
Bo­li mnie mo­ja naiw­ność. Mo­ja głupo­ta mnie drażni.
Chciałabym ko­goś kto wyleczyłby [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 20 października 2018, 21:29

Do Pana J

Pa­nie J
Liście tak pięknie tej je­sieni wyglądają, a kiedy po­wieje wiatr to de­likat­nie spa­dają na ziemię, która wygląda jak ko­loro­wy dy­wan..
Jadę właśnie po­ciągiem do do­mu z mias­ta, który stał się moim [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2018, 16:19

Do Ciebie

Dro­gi Pa­nie J
Chciałabym tak wiele na­pisać..
Mam w głowie ty­le myśli, które są nie poukłada­ne, tak jak całe mo­je życie.
Jes­tem chaosem w chaosie..
Może to nielo­giczne, ale tak się czuję..
Cza­sami czuję [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 24 sierpnia 2018, 18:30

Do Pana

Dro­gi Pa­nie..
A jut­ro proszę nie budzić mnie w snach, nie od­wie­dzać mnie kiedy już zam­knę oczy i zacznę uciekać od rzeczywistości.
Bo jut­ro będę długo spała, ale jeśli chcesz za­witać w mym [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 6 sierpnia 2018, 07:00

Do Pana J

Pa­nie J 
Jes­tem cieka­wa ile naj­gor­szych dni w życiu człowiek będzie mu­siał przechodzić..
Ile ra­zy jeszcze po­wie "to jest naj­gor­szy dzień mo­jego życia.."
Czy jest ska­la, która ok­reśla naj­gor­sze dni?
Cza­sami próbu­je być [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:55

chrupcia

http://marzenia-sa-dla-nas.blogspot.com

Zeszyty
  • życie – Wszys­tko co nam tak blis­kie, ale również tak da­lekie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 stycznia 2019, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

17 stycznia 2019, 19:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

17 stycznia 2019, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

16 stycznia 2019, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

17 grudnia 2018, 20:49chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

14 grudnia 2018, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 grudnia 2018, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 grudnia 2018, 12:41chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Pa­na J 

25 listopada 2018, 02:23yestem sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

24 listopada 2018, 23:33M44G sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie