chrupcia

334 teksty – auto­rem jest chrup­cia.

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Jeszcze nie chce się z Pa­nem żegnać
Jeszcze nie jes­tem na to gotowa...
Kil­ka łez jeszcze uronię
Pocze­kam do następne­go lata
Zmienię się
Zrzucę zbędne ki­log­ra­my
I po prso­tu...
Stanę się inna
Może wte­dy po­pat­rzysz na mnie z tym błys­kiem w oku?
Może życie wte­dy się do mnie uśmie­chnie
Gdy coś w so­bie zmienię
Może...
Zamówię in­ny cha­rak­ter pod Ciebie ...
A może po pros­tu zamilknę...
Już na zawsze? 

list
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:05

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Coś mi w ser­cu gra..
Chy­ba nap­rawdę najład­niej mi w niebieskim
Ale wiesz w ta­kim jas­nym kolorze
Os­tatnio się py­tałeś czy uraczę was swoją obecnością...
Ow­szem
Przybędę, ale jeszcze nie wiem jak..
Szo­fera niestety [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2018, 20:14

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Słońce pieści mnie dzi­siaj swoimi promieniami.
Czu­je już wiosnę, cho­ciaż bra­kuje mi jeszcze od­ro­biny ciepła..
Ty wiesz jak ja bar­dzo kocham wiosnę i o tej porze ro­ku pow­ra­cam do życia..
Uśmiech sam się po­jawia na us­tach- ten, który tak bar­dzo lu­bisz..
Ps: Wy­syłam Ci i kil­ka pro­mieni słońca, bo słyszałam, że nie wszędzie jest tak pięknie jak u mnie ; ) 

list • 22 marca 2018, 10:33

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Po­wiedz mi czy to do­puszczal­ne, że mam mętlik w głowie?
I, że jes­tem chy­ba jedną z naj­bar­dziej niez­de­cydo­wanych osób na tej pla­necie..
Może po­win­nam stać się bar­dziej dojrzała?
Ub­rać perfekcyjny [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2018, 12:11

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Tęskno mi do Pana.
Jed­nak wal­czę z tą tęsknotą i codzien­nie wi­tam dzień z uśmie­chem, bo wiem, że jest to ko­lej­ny dzień bliżej do spot­ka­nia z Tobą..
Za­raz będzie wios­na, a [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 19 marca 2018, 00:25

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wa­liz­ka już od pra­wie dwóch miesięcy stoi w po­koju i ja­koś nie za­powiada się, żebym ją scho­wała. Ludzie się trochę dzi­wią i py­tają czy gdzieś się wy­bieram.. czy wy­jeżdżam..
A [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2018, 18:56

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wie­dział pan, że zimą na­wet ka­wa z auto­matu sma­kuje lepiej?
Miłe słowo og­rze­wają ser­ce inaczej niż latem..
A uścisk spra­wia, że już nie jest Ci tak zimno..
Bo ogólnie zimą dużo rzeczy wy­daje się być gor­sze, ale sztuką jest on­dna­leźć coś co spra­wi, że poczu­jemy się szczęśliwi. 

list
zebrał 3 fiszki • 9 lutego 2018, 18:11

Cza­sami tracę juz nadzieje, a po­noć ona zaw­sze trwa do końca .. 
Cza­sami boję się jut­ra, bo ono nie zaw­sze przy­nosi ra­dość i bu­kiecik róż..
Cza­sami po­mimo słońca ogar­nia mnie mrok.
To co w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 stycznia 2018, 08:26

Do pana J

Pa­nie J
Już nic nie ro­zumiem..
Nie ro­zumiem co kry­je się za słowem przy­jaźń, wsparcie..
Czy to wszys­tko coś znaczy?
Gu­bię się, bo nig­dy nie wie­działam, że za­wiodę się na ludziach, którzy by­li ... doskonali... [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 25 października 2017, 22:04

Do Pana J

Pa­nie J 
Ludzie tak wiele nie ro­zumieją.. Do nich tak wiele nie dociera..
Chciałabym zniknąć i pójść gdzieś gdzie zos­tanę zro­zumiana, do ko­goś kto zro­zumie mo­je obawy.
Oni ocze­kują, że będę ich ro­zumieć, oni chcą, żebym im przy­taki­wała, a kiedy te­go nie ro­bię wy­buchają jak bom­ba niszcząc prze­de wszys­tkim mnie..
Pa­nie J bra­kuje mi zrozumienia...
Bo chy­ba się z ni­mi nie pot­ra­fię dogadać.. 

list
zebrał 1 fiszkę • 24 października 2017, 13:05

chrupcia

http://marzenia-sa-dla-nas.blogspot.com

Zeszyty
  • życie – Wszys­tko co nam tak blis­kie, ale również tak da­lekie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 00:42Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 21:05chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Pa­na J 

4 kwietnia 2018, 13:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

24 marca 2018, 20:14chrupcia do­dał no­wy tek­st Do pa­na J 

22 marca 2018, 10:33chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Pa­na J 

21 marca 2018, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

21 marca 2018, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

21 marca 2018, 11:55kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

21 marca 2018, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

20 marca 2018, 22:33chrupcia sko­men­to­wał tek­st 12.